Obrazek Morza
Obrazek Wytchnienia

FB


Katarzyna Kwiatkowska

Psycholog, psychoterapeuta, koordynator i dobry duch poradni Wytchnienie.

Jestem żoną Pawła i mamą dwóch fantastycznych córek. Bliska relacja z Jezusem i innymi ludźmi jest dla mnie podstawą stawania się w pełni chrześcijanką oddaną Bogu. Jestem kobietą, która stara się ciągle rozwijać i żyć według Bożych wskazań. Interesuję się kreatywnym myśleniem i twórczymi poszukiwaniami poprzez teatr i sztukę.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim; Ukończyłam: 5-letnie Podyplomowe Szkolenie w zakresie Psychoterapii realizowane we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne i Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego pod kierownictwem prof. Ireny Namysłowskiej; Studia Podyplomowe z zakresu Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii na Wyższej Szkole Przymierza Rodzin; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia; Kurs Zaawansowany Szkoły Poradnictwa Rodzinnego prowadzony przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie oraz Institute for Christian Resources w San Jose USA; Dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich rodzinom prowadzone przez Fundację “Synapsis”; Szkolenia min.: Trening Zastępowania Agresji ART; program „Przyjaciele Zippiego” itp. Uzyskała certyfikat Superwizora i Instruktora metody Wideotreningu Komunikacji;

Doświadczenie zawodowe:

Od wielu lat współpracowałam z Poradnią Chrześcijańską przy ul. Puławskiej, a od 2012r. koordynuje jej działalność. Pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Prowadzę szkolenia i warsztaty. Organizuję kursy z wykorzystaniem metody VIT (np. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Ośrodkach Pomocy Społecznej i innych placówkach oświatowych). Od kilku lat współpracuje z Mazowieckim Centrum Neurologii Zagórze - Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Dzielna 7, ZSS nr 63 i z Poradnią Pomost oraz prowadzi działalność prywatną. Współpracowałam z: Poradnią Psychologiczno – Psychiatryczną PRO PSYCHE partnerem Medicower; Poradnią „Promyk”; Akademią Zdrowia Emocjonalnego „Stimulus”, Przez 10 lat pracowała w Grupie Wczesnej Interwencji przy Stowarzyszeniu „Tęcza”. Współpracowałam z organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”; Fundacją na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych „Plus”.

W poradni zajmuje się:


Małgorzata Wyrzykowska

Psycholog.

Na co dzień pracuję z osobami uzależnionymi w Ośrodku Terapii Uzależnień. Dotychczas miałam okazję zdobywać doświadczenie psychologiczne w pracy z dziećmi w szkole i w poradni terapeutycznej, a także w ośrodku samopomocy dla osób zmagających się z chorobami psychicznymi. W poradni zajmuję się poradnictwem ogólnym.